Actic agerar för ökad lönsamhet

Actic meddelar att de nu lägger en utökad handlingsplan för att effektivisera verksamheten.

En del av handlingsplanen är att tydligöra konceptualisering av sina erbjudande - där support och drift effektiviseras och förenklas. Målet är att uppnå större stordriftsfördelar samt synergier för ökad lönsamhet.
 
Som första fas i arbetet har Actic genomfört förändringar i organisationen. Dels i koncernledning där nya roller skapats, dels inom finansavdelningen där personal ersatts och centrala stödsystem byts ut. Allt för att öka stöd och närhet till anläggningar och platschefer - för att därigenom stärka erbjudandet till Actics medlemmar. 
 
Kortsiktigt innebär detta förändringsarbete kostnader, vilket belastat de två senast rapporterade kvartalen med ökade supportkostnader om totalt 10 miljoner kronor. En majoritet av dessa kostnader har bestått av personalförändringar, inhyrd ersättningspersonal och ökat IT-stöd för att förenkla och förbättra kvalitén i finansiell styrning och rapportering. 
 
Utöver konceptualiseringen har Actic identifierat ett 10-tal anläggningar som ej är lönsamma och ytterligare ett 25-tal anläggningar som ej uppfyller det interna lönsamhetsmålet. Actics handlingsplan för att istället nå god lönsamhet i dessa verksamheter är - att utnyttja den koncerngemensamma plattformen och dess skalfördelar samt ta hjälp av de mest framgångsrika platscheferna. Om inte de anläggningar som ej är lönsamma når sina mål inom nio månader kommer de att avyttras eller stängas. Actic uppskattar att effekten av detta arbete kommer ge en resultatförbättring i intervallet 12 - 15 miljoner kronor på årsbasis.
Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 05 juni 2019 15:40
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo